Persoonlijk

De eerste stap zetten om hulp te zoeken is vaak niet de gemakkelijkste, maar wel erg belangrijk. Vanaf nu kunt u gericht gaan werken aan verbetering. Mocht u in de situatie zijn dat u zelf uw klachten of problemen niet meer het hoofd kunt bieden, dan kan therapie daarvoor uitkomst bieden.

Ik werk met overtuiging vanuit een christelijke grondslag. Dat wil zeggen dat vanuit een grondhouding van naastenliefde en respect mijn beroep wordt uitgeoefend. Aspecten die verband houden met uw geloofsleven mogen absoluut een plek hebben in de behandeling. Cliƫnten met een andere levenshouding zijn evenzeer welkom net als cliƫnten voor wie geloof en therapie met elkaar verweven zijn.

In 1988 ben ik afgestudeerd als “kliniese sielkundige” aan de Randse Afrikaanse Universiteit te Johannesburg in Zuid-Afrika en in 1993 als psycholoog aan de Universiteit Utrecht in Nederland. Eind 2003 studeerde ik af als GZ-Psycholoog aan de Rijksuniversteit van Nijmegen. Sinds 1998 werkzaam geweest als psycholoog bij Stichting Philadelphia Zorg. Daar heb ik brede ervaring opgedaan in de gezondheidszorg. Sinds begin 2009 werk ik met passie als zelfstandige vanuit de landelijke en rustgevende dorpje Vorchten (langs de oever van de IJssel, bij het pontje van Wijhe).

Naast de individuele- en relatietherapie die ik in mijn praktijk aanbied, werk ik ook samen met het Leger des Heils in Groningen, Emmen en Assen. Daar begeleid ik teams die werken met jongeren van 15 tot 25 jaar, die dak- of thuisloos zijn. Het gaat om jongens en meisjes met uiteenlopende, vaak complexe problemen. Vaak zijn zij daarbij (meer dan eens) in contact gekomen met justitie. Samen met het Leger des Heils willen we voorkomen dat deze jongeren een zwervend bestaan gaan leiden.

Drs. N. Schneider
GZ-psycholoog (BIG nr. 39063480325)
PSYCHOLOOG NIP