Vergoeding

Behandeling binnen de Basis-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor is wel en verwijzing van de huisarts nodig. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken.

Onverzekerde zorg en Coaching

Gesprekken        –        €129 per uur
Relatietherapie  –        €200 per uur
Teamcoaching   –        €500 per ochtend  (incl. reistijd/kosten)

Klachtrecht

Als psycholoog ben ik lid van het NIP en houdt mij aan de beroepscode van het NIP. Hierin zijn beroepsethische regels vastgelegd, waar ik als psycholoog zich aan dient te houden. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. Desgewenst kunt u een exemplaar van de beroepscode ter inzage krijgen. Door de opname in het BIG-register, valt de wettelijk beschermde titel van GZ-psycholoog onder de tuchtrechtspraak.

Wie niet tevreden is over mijn als zorgverlener, kan dit in eerste instantie met mij zelf bespreken. Als dit geen bevredigende oplossing oplevert, kunnen mijn cliënten met uw klacht naar de klachtencommissie NIP en/of NvGzP.