Hulpverlening

UPDATE (oktober 2019)

Momenteel zit de praktijk vol en hanteer ik,  tot eind dit jaar,  een cliënten stop.

Vanuit mijn praktijk bied ik hulp aan iedereen die moeites ervaart. In mijn dagelijkse werk probeer ik mijn ervaringen te integreren met mijn geleerde en specifieke theoretische achtergronden. Dit stel ik dan in dienst van u, als client. Door op een systematische manier te gaan samenwerken en vooral door een persoonlijke benadering komt een veranderingsproces vrijwel direct op gang. Altijd met als doel een gunstige invloed te hebben op u en de omgeving.

Als gz-psycholoog ben ik een generalist. Anders gezegd, heb ik een brede kennis op het gebied van de geestelijke gezondheid en menselijk gedrag. Als gz-psycholoog werk ik vaak samen met andere disciplines: maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters. Ik heb daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat ik zelfstandig kan werken.