Werkwijze en Wachttijd

Aanmelding:

Vervolg:

Afhankelijk van de wachttijd zal er zo snel als mogelijk een kennismakingsgesprek/intake worden gepland en maken we een globale inschatting of de aanmelding passend is. Na de intake kunnen de gesprekken vrijwel direct worden gestart.

Wachttijd:

Op dit moment is de praktijk vol

(update januari 2020)