Persoonlijk

Als je vast loopt in het dagelijkse leven of te maken krijgt van belemmerende psychische klachten, wil graag een oplossing. Soms lukt dat niet alleen of met de hulp van een liefdevolle omgeving en is professionele hulp nodig. De eerste stap zetten om hulp te zoeken is vaak niet gemakkelijk, maar wel erg belangrijk. Vanaf nu kunt u gericht gaan werken aan verbetering.

In mijn werk vindt ik het belangrijk om aan te sluiten bij de normen en waarden van de ander en deze volledig te respecteren. Dit geldt voor de religieuze identiteit van de ander. Naast mijn professionele identiteit heb ik zelf een christelijke levensovertuiging. Het is afhankelijk van de behoefte van de ander of en hoe nadrukkelijk dit naar vore komt in de behandeling.

In 1988 ben ik afgestudeerd als “kliniese sielkundige” aan de Randse Afrikaanse Universiteit te Johannesburg in Zuid-Afrika en in 1993 als psycholoog aan de Universiteit Utrecht in Nederland. Eind 2003 studeerde ik af als GZ-Psycholoog aan de Rijksuniversteit van Nijmegen. Sinds 1998 werkzaam geweest als psycholoog bij Stichting Philadelphia Zorg. Daar heb ik brede ervaring opgedaan in de gezondheidszorg. Sinds begin 2009 werk ik met passie als zelfstandige vanuit de landelijke en rustgevende dorpje Vorchten (langs de oever van de IJssel, bij het pontje van Wijhe).

Naast de individuele- en relatietherapie die ik in mijn praktijk aanbied, werk ik ook samen met het Leger des Heils in Groningen. Daar werken we samen hard aan het voorkomen dat mensen met een hulpvraag een zwervend bestaan leiden. Verder ben ik nauw betrokken bij Factor 5 in Groningen, een jeugdinstelling, waar ik teams ondersteun die werken met jongeren van 15 tot 25 jaar, die dak- of thuisloos zijn. Het gaat om jongens en meisjes met uiteenlopende, vaak erg complexe problemen. Vaak zijn zij daarbij (meer dan eens) in contact gekomen met justitie. Sinds 2017 ben ik betrokken bij Stichting Jeugddorp de Glind om de aangesloten gezinshuizen te adviseren en te ondersteunen in hun werk om een veilige thuis te bieden aan jonge, uit huis geplaatste,  kinderen.

Graag zet ik alles wat ik heb geleerd in mijn opleiding, mijn deskundigheid en kennis in dienst van u/jouw om samen op zoek te gaan naar dat wat helpend kan zijn in het leven.

Drs. N. Schneider
GZ-psycholoog (BIG nr. 39063480325)
PSYCHOLOOG NIP