Vergoeding

Op dit moment heb ik ervoor gekozen om zelf betalende en ongecontracteerde zorg te leveren. Dit houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met verzekeraars en gemeenten. Omdat mijn praktijk wel aan de gestelde eisen van de Basis-GGZ voldoet kan de behandeling “deels” worden vergoed binnen de basisverzekering. Daarvoor is wel en verwijzing van de huisarts nodig. Mijn factuur kan dan worden ingeleverd bij de zorgverzekeraar.

Houdt u er rekening mee verzekeraars erg kunnen verschillen in de percentage die ze vergoeden van de ingediende factuur. Ook is het belangrijk om te weten dat uw eigen risico zal worden aangesproken.

Procedure in ket kort

a) Zorg dat u een verwijzing krijgt van uw huisarts.

b) Informeer bij uw zorgverzekering hoe de vergoeding zal zijn.

c) U ontvangt maandelijks voorschot-facturen die u zelf moet betalen (voorschieten).

d) Na afloop van de behandeling ontvangt u een (eind)factuur over de totale behandeling.

e) Deze stuurt u op naar  uw zorgverzekering voor uw vergoeding.

Tarief

Basis GGZ Individueel Gesprek   –   €100 per uur

Ondersteunende begeleiding

Individueel Gesprek                        –  €130  per uur
Teamcoaching                                   –  €500 per ochtend  (incl. reistijd/kosten)

Klachtrecht 

Als psycholoog ben ik lid van het NIP en houdt mij aan de beroepscode van het NIP. Hierin zijn beroepsethische regels vastgelegd, waar ik als psycholoog zich aan dient te houden. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. Desgewenst kunt u een exemplaar van de beroepscode ter inzage krijgen. Door de opname in het BIG-register, valt de wettelijk beschermde titel van GZ-psycholoog onder de tuchtrechtspraak.

Wie niet tevreden is over mijn als zorgverlener, kan dit in eerste instantie met mij zelf bespreken. Als dit geen bevredigende oplossing oplevert, kunnen mijn cliënten met uw klacht naar de klachtencommissie NIP en/of NvGzP.

Kwaliteitsstatuut

Een kopie van de kwaliteitstatuut kan worden opgevraagd per mail via praktijk@nicoschneider.nl, onder vermelding Kwaliteitsstatuut.