Vergoeding

Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars of gemeenten. Dit houdt dus in dat ik dus ongecontracteerde zorg lever voor de verzekeraars. Mijn praktijk voldoet aan alle eisen om zorg te leveren binnen de Basis-GGZ en daarom wordt een  behandeling wel  “deels” vergoed binnen de basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts ie wel nodig.

Mijn factuur wordt eerst zelf betaald en kan dan worden ingeleverd bij de zorgverzekeraar.

Houdt u er rekening mee verzekeraars erg kunnen verschillen in de percentage die ze vergoeden van de ingediende factuur. Ook is het belangrijk om te weten dat uw eigen risico zal worden aangesproken.

Tarief 

Basis GGZ

Individueel Gesprek   –   €120 per uur

Ondersteunende begeleiding

Individueel Coaching – €150  per uur
Teamcoaching – €550 per dagdeel (incl. reistijd/kosten)

Procedure in ket kort

a) Zorg dat u een verwijzing krijgt van uw huisarts heeft.

b) Informeer bij uw zorgverzekering hoe de vergoeding zal zijn.

c) U ontvangt maandelijks een factuur die u zelf moet betalen (voorschieten).

d) Deze stuurt u op naar  uw zorgverzekering voor uw eigen vergoeding.

Klachtrecht

Als psycholoog ben ik lid van het NIP en houdt mij aan de beroepscode van het NIP. Hierin zijn beroepsethische regels vastgelegd, waar ik als psycholoog zich aan dient te houden. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. Desgewenst kunt u een exemplaar van de beroepscode ter inzage krijgen. Door de opname in het BIG-register, valt de wettelijk beschermde titel van GZ-psycholoog onder de tuchtrechtspraak.

Wie niet tevreden is over mijn als zorgverlener, kan dit in eerste instantie met mij zelf bespreken. Als dit geen bevredigende oplossing oplevert, kunnen mijn cliënten met uw klacht naar de klachtencommissie NIP en/of NvGzP.

 

Kwaliteitsstatuut

Een kopie van de kwaliteitstatuut kan worden opgevraagd per mail via praktijk@nicoschneider.nl, onder vermelding Kwaliteitsstatuut.