Diensten

Toerustingsavonden

Teamcoaching

BEHANDELCOÖRDINATOR

Toerustingsavonden

VADER ZIJN MET HART EN HANDEN

Met deze hartverwarmende en praktische toerusting worden zowel jonge als oudere vaders een hart onder de riem gestoken.

Vader-zijn heeft de laatste decennia in de schaduw van de belangstelling gestaan; de veranderingen in het rolpatroon van vrouwen stonden voorop. Thans verschuift deze aandacht weer meer in de richting van het vaderschap. Hoe kun je je nieuwe rol positief beleven en welke rol speelt daarin de normativiteit van de Bijbel? Voor hen die van oordeel zijn dat die normativiteit een uitgangspunt is voor hun leven, is deze cursus, die veel praktische ervaringen verwerkt, een belangrijke richtingwijzer.

De avonden gaan over de betekenis en de beleving van het vaderschap, gaat duidelijk uit van een bijbels uitgangspunt.  Aan de hand van themas zoals, bijbelsvaderschap,  je vader,  jij en je vrouw, met hart en handen,de tijd dringt, erop uit en complimentair zijn worden de avonden ingevuld.  Aan de hand van dit raamwerk wordt een bemoedigend en positief adviezen gegeven speciaal voor hen die zich willen verdiepen in het vaderschap.

Teamcoaching

Deskundigheid op het gebied van de psychologie is niet alleen zinvol voor behandeling. In alle dagelijkse situaties waarin mensen elkaar ontmoeten is psychologische kennis zinvol.

Veel voorkomende vragen binnen organisaties zijn: Hoe gaan medewerkers binnen teams onderling met elkaar om?   Hoe ontstaat er een constructieve en energieke sfeer? Wat heeft een groep vrijwilligers nodig om passende maatschappelijk zorg vorm te geven?

Graag zet ik dan ook mijn royale ervaring, kennis, leidinggevende en coachende vaardigheden in binnen verschillende professionele organisaties.

Verder verzorg ik samen met collega Bert Reinds compleet verzorgde teambuildingsdagen zonder fratsen, zoals bijvoorbeeld in een uitpakdag.

Kennen en gekend worden

bEHANDELCOÖRDINATOR gEZINSHUIS

Werken als behandelcoördinator houdt in dat ik advies geef aan gezinshuisouders in de aanpak en begeleiding van de kinderen en/of jongeren die onder hun verantwoording zijn gesteld. Als GZ-psycholoog houd ik me vooral bezig met de zorginhoudelijke processen. Mijn werkwijze kenmerkt zich door regelmatig gezinshuisouders te ontmoeten een aan de keukentafel gesprekken te doen.

Verder sluit ik regelmatig aan bij gesprekken met ouders of andere ketenpartners. Uiteraard altijd bereikbaar voor advies, informatie of alle andere zaken aangaande het uitgezette behandelplan van de kinderen en/of jongeren van het gezinshuis.